Kantor w Kościele Rzymskokatolickim kieruje śpiewem wiernych oraz intonuje pieśni podczas nabożeństw i często śpiewa psalmy. Zaciera się już nieco w liturgice pojęcie psałterzysty, gdyż coraz częściej psałterzysta nazywany jest kantorem.