Kręgi Rodzin z Bielefeld
Kręgi Rodzin z Bielefeld
 
W niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, która w tym roku przypadła na 28 grudnia, obchodziliśmy Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Właśnie ten wzór jest dla każdej rodziny najcenniejszym kierunkowskazem postępowania, dlatego rodziny skupione w ruchu Domowego Kościoła obchodzą w tym dniu swoje świeto patronalne, a ikona Świętej Rodziny od początku towarzyszy temu Ruchowi.
 
W tym szczególnym dniu roku Domowy Kościół szczególnie włącza się w przygotowania i przebieg Mszy Świętej. 
 
Zarówno w Bielefeld jak i w Paderborn widoczny był udział rodzin z DK (czytania, psalm, modlitwa wiernych i dary). Ksiądz w czasie kazania mówił o wadze i mocy rodziny w społeczeństwie, ale też o wielkich zagrożeniach płynących z różnych stron i uderzających właśnie w rodzinę. Kazanie dało wiele do myślenia, ale też Ksiądz podawał konkretne sposoby pomagające w umacnianiu rodziny i uzdrawianiu w niej relacji. Proponował też przemyślenie wstąpienia do Domowego Kościoła. Zarysował program formacyjny, a zainteresowanych zachęcał do kontaktu.
Ojcze nasz...
Ojcze nasz...
Domowy Kościół - gałąź Ruchu Światło Życie ma już w Bielefeld i Paderborn wieloletnią tradycję. Funkcjonuje obecnie kilka kręgów i wytworzono już struktury, które utrzymują kontakt z krajem i dbają o zachowanie charyzmatu.
Wielu małżonków w Polsce i na całym świecie (w kręgach polskojezycznych i w językach narodowych) idzie drogą tej formacji i rozwija się w wierze, a także wychowuje dzieci zgodnie z wiarą katolicką w duchowości, która pozwala na wytworzenie głębokiej relacji z Bogiem. Pomaga też i daje konkretne narzędzia ułatwiające na rozwój rodziny w drodze do świętości.

To piękne święto niech bedzie naszym wpatrzeniem się w mądrość i oddanie woli Bożej przez najwspanialszych rodziców Chrystusa!
 
Agnieszka Krzyżowska