Schola dziecięca na odpuście w Bielefeld
Schola dziecięca na odpuście w Bielefeld
Zespół dziecięcy powstał w 2006 roku. Z powodu pewnych trudności oraz faktu dorastania większości jego członków, na jakiś czas zawieszono jego działalność. Zespół reaktywowano w 2007 roku. Obecnie śpiewa w nim kilkanaścioro maleńkich artystów, którzy  dzięki wielkiemu zaangażowaniu swoich rodziców, spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie, śpiewie oraz dobrej zabawie.

Próby zespołu odbywają się w każdy czwartek o 17:45 i trwają około godziny. Wszystkie dzieci chcące modlić się do Pana Boga śpiewem mile widziane!

Po próbie jest możliwość wzięcia udziału we wspólnym różańcu na którym dzieci modlą się kolejmymi dziesiątkami różańca oraz śpiewają wspólnie z prowadzącą rózaniec młodzieżą.