Pierwszego grudnia 2018 r. zakończył się kolejny już kurs przedmałżeński prowadzony w naszej parafii. Narzeczeni gromadzili się na trzech sobotnich spotkaniach: 10.11 w Bielefeld oraz 24.11 i 1.12.2018 w salkach przy kościele St. Elisabeth w Paderborn. 

W kursie udział wzięło prawie 30 par z różnych miast regionu. Spotkania pod opieką księdza proboszcza prowadzili małżonkowie Ania i Mirek Dynia oraz   Dominika Mieloszyńska.  Dzięki uprzejmości uczestników oraz organizatorów nie zabrakło  pysznego ciasta, kawy jak również możliwości zakupienia ciekawych książek, czasopism a nawet gry małżeńskiej pomagającej w dobrej komunikacji i dialogu między małżonkami.

Spotkania były podzielone na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył różnic między kobietą a mężczyzną, tożsamości, domu pochodzenia jak również temperamentu, uczuć, emocji oraz wartości i wzajemnych oczekiwań. Prowadzący omawiali także tematy związane z dobrą komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów a także sposobami dobrego przejścia przez kłótnię.

Drugie spotkanie koncentrowało się wokól tematu miłości. Omówione zostały różnice pomiędzy powszechnie przyjętymi sposobami  rozumienia miłości a tym czym miłość jest rzeczywistości - odnosząc się do wzoru - Bożej miłości. Przedstawiono także różne "języki miłości", dwa rodzaje miłości małżeńskiej  - miłość przyjacielką oraz romantyczną czy w końcu różnice między naszymi pragnieniami a sposobami okazywania miłości w codzienności. Wgłębiono się również w słowa i znaczenie przysięgi małżeńskiej, tak aby każdy mógł w pełni zrozumieć wagę i piękno wypowiadanych słów. Całość została zwieńczona zagadnieniami  związanymi z etapami  małżeństwa tak, aby młodzi  małżonkowie byli lepiej przygotowani na jakże naturalną zmienną dynamikę związku i miłości małżeńskiej.

Trzecie spotkanie poświęcone było jakże pięknemu i ważnemu tematowi jakim jest współżycie małżeńskie. Prowadzący przedstawili  fizjologię kobiety i mężczyzny oraz Boży plan na małżeńską płodność, która jest cykliczna, łatwa do poznania i zrozumienia i której w żaden sposób nie należy się obawiać. Omówiono także niszczącą nie tylko zdrowie ale, jak się okazuje, przede wszystkim,  miłość małżeńską,  antykoncepcję. Dzięki licznym przykładom i doświadczeniu Dominiki Mieloszańskiej uczestnicy mogli posłuchać o licznych komplikacjach  i skutkach ubocznych stosowania  powszechnych dziś pigułek czy spirali. Jako alternatywę przedstawiono naturalne metody planowania rodziny, a dokładnie Metodę Rötzera, która  pozwala na to by  w pełni świadomie przyżywać współną płodność pary małżeńskiej,  ofiarnie i w pełni  kochać oraz z miłością i bez lęku wybrać najlepszy czas poczęcia i powiększenia rodziny.