Nie tylko nauczycielki...
Nie tylko nauczycielki...
Obecnie w szkole pracuje pięć nauczycielek:

 

Katarzyna Kielemoniuk – mgr nauczania początkowego, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie studiowała na Wydziale Humanistycznym. W szkole troszczy się o dzieci na poziomie klas 1-3 polskiej szkoły podstawowej. Pracuje najdłużej, bo od 1994 roku. Prowadzi II grupę oraz kieruje Gronem Pedagogicznym.

Jolanta Stankiewicz-Bebenek – mgr filologii polskiej. Studiowała na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Z entuzjazmem dołączyła do grona nauczycielskiego w lutym 2008 roku. Obecnie prowadzi grupę IV, w której naukę pobierają uczniowie w wieku od 12 do 15 lat.
 
 
Mirella Gonka – nauczycielka wychowania przedszkolnego. Jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Raciborzu. Pracuje w szkole od 2000 roku. Prowadzi I grupę, w której najmłodsi uczniowie, dzieci w wieku od 5 do 8 lat, nie tylko poznają polskie litery, ale ucząc się, doskonale się przy tym bawią.
 
Agata Kotowska – mgr filologii polskiej. Swoje wykształcenie zdobyła na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Łącząc kwalifikacje polonistki z życiową pasją w szkole pracuje ofiarnie od roku 1995. Aktualnie prowadzi V, najstarszą grupę oraz przygotowuje młodzież do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego.
 
Aneta Szalacha - studiowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, skąd przywiozła tytuł magistra filologii germańskiej oraz na Uniwersytecie w Bielefeldzie, gdzie zdobyła licencjat z pedagogiki oraz niemieckiego jako języka obcego, a obecnie studiuje medioznawstwo. W szkole pracowała w latach 2009-2013 jako praktykantka-wolontariuszka. Od września 2017 dołączyła do Grona Pedagogicznego obejmując III, czyli średnią grupę.