1. Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.30 – 11.15.
  2. Lekcje prowadzone są w kilku (4-6), co roku weryfikowanych grupach wiekowych.
  3. Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.  
  4. Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.
  5. Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu Rady Pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie  ucznia.
  6. Uczniowie mają możliwość otrzymania polskiej legitymacji szkolnej wydawanej na początku każdego roku szkolnego przez Konsulat Generalny RP w Kolonii.
  7. Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych konkurskach, przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.
  8. Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.
  9. Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.
  10. Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.