1. Szkoła ma charakter uzupełniający. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w godz. 9.30 – 11.00.
  2. Lekcje prowadzone są w pięciu, co roku weryfikowanych grupach wiekowych.
  3. Kandydaci do nauki, uczniowie z polskich, jak również mieszanych rodzin, przyjmowani są na początku każdego roku szkolnego.  
  4. Uczeń otrzymuje świadectwo dokumentujące rok nauki na podstawie co najmniej 70 procentowej obecności oraz uzyskanych wyników.
  5. Klasyfikacja ucznia do wyższej grupy odbywa się na zebraniu rady pedagogicznej. Kryterium promocji są indywidualne wyniki i zaangażowanie  ucznia..
  6. Uczniowie mają szansę uczestniczenia w Olimpiadzie Języka Polskiego organizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej w Niemczech.
  7. Dodatkową formą pogłębiania znajomości języka polskiego, stwarza możliwość udziału w różnorodnych przedstawieniach teatralnych oraz montażach słowno – muzycznych.
  8. Szkoła poza zajęciami lekcyjnymi proponuje uczniom i rodzicom atrakcje w formie okolicznościowych imprez.
  9. Pracę Grona Nauczycielskiego wspiera Rada Rodziców, która ma za zadanie organizować życie szkoły „po lekcjach“.
  10. Rodzice opłacają symboliczną, roczną składkę na potrzeby szkoły i uczniów.