5 grudnia 2015 roku odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie nowej sali lekcyjnej. Pomieszczenie, które wcześniej służyło gospodarzom parafii św. Bonifacego jako warsztat, przystosowane zostało teraz do potrzeb szkolnych.

Całą jesień trwały prace porządkowe, remontowe i wreszcie wyposażanie sali. Owocem troski wielu ludzi zaangażowanych w polonijną działalność oświatową przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeldzie jest odświeżona i nowoczenie umeblowana sala, przeznaczona jako biblioteczka i jednocześnie będąca salą do nauki języka polskiego.

W trakcie prac przystosowawczych ze wsparciem organizatorom przyszedł Konsulat Generalny RP w Kolonii, za którego pośrednictwem szkoła otrzymała dofinansowanie na meble i pomoce edukacyjne w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” ze środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkim darczyńcom, sponsorom, wykonawcom za wszelką pracę i pomoc - serdeczne podziękowania.