Wszak masz święto polska szkoło.
Wszak masz święto polska szkoło.
 
"Niech rozbrzmiewa pieśń wesoło, wszak masz święto, polska szkoło" - śpiewaliśmy w ubiegłą niedzielę 15 czerwca na akademii kończącej rok szkolny. Tegoroczne wręczenie świadectw miało charakter wyjątkowy. Szkoła zaliczyła kolejny, nie wolny od problemów rok swojej egzystencji, zdając "ten egzamin" na przysłowiową polską piątkę.
 
Uroczystość rozpoczęła się melodią znanej pieśni studenckiej "Gaudeamus igitur", co naturalnie wprowadziło zebranych w podniosły nastrój. Nawet, jeśli jeszcze nie pora na to, by móc ubiegać się naszym uczniom o indeksy wyższych uczelni czy zdobywać dyplomy, tym akademickim akcentem chcieliśmy podkreślić fakt, iż znajomość języka polskiego nie jest tylko i wyłącznie sprawą naszych sentymentów. Biegła umiejętność posługiwania się językiem polskim stwarza bowiem możliwość studiowania na najbardziej renomowanych uczelniach w Polsce.
 
Wiwat szkoło kochana !
Wiwat szkoło kochana !
O tym, że znajomość każdego dodatkowego języka jest na miarę złota - wiadomo było od zawsze. Każdego, ale czy aby też naszego polskiego? Nie mają takich wątpliwości ci, którzy świadomie starają się pielęgnować swoje korzenie, a co za tym idzie, uczyć swoje pociechy ich ojczystej mowy, stwarzając im automatycznie szansę na jeszcze jeden język. Najnowsze badania lingwistyczne dowodzą, że wychowywanie w dwujęzyczności może mieć tylko pozytywne strony. Do lamusa idą wreszcie błędne teorie, mówiące o konieczności całkowitego przestawiania się na język kraju, do którego się przyjechało, bo dziecko nie poradzi sobie w przedszkolu czy szkole, "pomiesza" języki, będzie je mylić itp.

Nie ma takiego niebezpieczeństwa! Wręcz przeciwnie. Według badań naukowych w żadnym wypadku nie wolno wprowadzać nowego języka kosztem pierwszego - ojczystego. W dodatku dzieci, które opanowały dobrze podstawy jednego języka, łatwiej uczą się następnego, a każda dodatkowa umiejętność, otwiera zawsze nowe perspektywy i stwarza dodatkowe możliwości.

Wiwat nauczyciele !
Wiwat nauczyciele !
Po krótkiej części artystycznej (Sandra Kowalczyk, Nicol Szczesny, Katarzyna Schwartz, Sebastian Zielonka i Karolina Kowalczyk) głos zabrał ksiądz proboszcz K. Romanowski. Podsumował rok pracy w szkole, dziękując Gronu Pedagogicznemu za wytrwałość, zapał i ofiarną pracę. Wspomniał o specyfice naszej szkoły, zmianach, jakie nastąpiły w tym roku szkolnym, o nowych świadectwach oraz o czasie wspólnie spędzonym.
 
Pani Katarzyna Kielemoniuk złożyła gratulacje dzieciom i młodzieży oraz podziękowała rodzicom za to, że nie szczędzą czasu ani energii, i że niestraszne im ranne zrywanie się z łóżek po to, by zawieźć swoje pociechy do szkoły. Nie obyło się bez podziękowań dla naszego ks. Krzysztofa (duchowe, ale i nie tylko wspieranie szkoły) oraz dla Rady Rodziców. Po wręczeniu świadectw i nagród, zrobieniu tradycyjnie już pamiątkowych zdjęć, udaliśmy się, tak jak to zresztą co niedzielę bywa, na Mszę św.
 
W waszym ważnym dziele.
W waszym ważnym dziele.
O rozsądnym wychowywaniu, przekazywaniu pozytywnych wzorców, łącznie z wizerunkiem nas samych, wolnych od przestarzałych stereotypów oraz o tym, jak ważne jest poczucie własnej tożsamości, mówił ks. Krzysztof pod koniec Mszy św. dziękczynnej w intencji szkoły. "Przekazujmy naszym dzieciom dumę z tego, że jesteśmy Polakami"- powiedział.
W ten sposób umocnieni udaliśmy się do sal parafialnych, by wspólnym posiłkiem (brawa dla rodziców), na towarzyskich już rozmowach o wakacjach i przyszłości naszej szkoły, pożegnać się na czas urlopów.
 
Co pozostanie z tego roku?
 
Z pewnością przekazana wiedza i umiejętności, wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnia, pliki zdjęć, świadectwa, kolejna polska książka z dedykacją na półce... Pewnie wszystko to zebrane razem. Ale pozostanie jeszcze coś więcej. Pozostanie przekonanie o przynależności do pewnej wspólnoty oraz fakt, że tym bardziej się ona zacieśnia, im więcej starań i trudów trzeba włożyć w to, by ją zachować.

Agata Kotowska

 

Podziękowanie
Szkoła utrzymuje się ze składek rodziców oraz ofiarności sponsorów. Oprócz Polskiej Misji Katolickiej są to osoby prywatne. W tym roku szkolnym szczególne podziękowania za wsparcie finansowe składamy firmie Ck wohnungsbau Gmbh Christian Kupka z Paderborn.
 
Zobacz galerię zdjęć