Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym, organizowanym przez IPN, CEO i Muzeum Powstania Warszawskiego, projekcie o nazwie „Opowiem ci o wolnej Polsce”. Tegoroczną edycję zdominowała tematyka PRL-u, a ściślej: problem wolności człowieka – artysty w czasach komunistycznego zniewolenia.
Projekt ma na celu zapoznanie młodego pokolenia z historią najnowszą, a robi to za pomocą nowych metod. W jego ramach uczniowie przeprowadzają wywiad ze świadkiem historii, czyli osobą pamiętającą tamte czasy, następnie dokonują nagrania, transkrypcji, wreszcie – tworzą film, tzn. są reżyserami, aktorami, autorami scenariusza i pierwszymi krytykami swojego dzieła.
Nikt z uczestników, po spotkaniach w ramach projektu, nie odchodzi z białą plamą niewiedzy o tym, co działo się w Polsce w II połowie XX wieku.
Naszym świadkiem w minionym roku szkolnym był Piotr Techmański, muzyk i pedagog, zamieszkały obecnie w Niemczech, ale dobrze pamiętający czasy totalitarnego zniewolenia, człowiek lubiący i potrafiący opowiadać niezwykle barwnie o swoim życiu.
Efektem końcowym całorocznych zmagań stał się film – „Bóg – Honor – Ojczyzna – Kultura”, którego prapremiera odbyła się podczas zakończenia roku w naszej szkole.

Organizatorom, Piotrowi Techmańskiemu, uczniom, trzem nauczycielkom prowadzącym tegoroczny projekt oraz niezastąpionym Panom Technikom – Arkadiuszowi Jagodzińskiemu i Mariuszowi Czarneckiemu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów – aby historia nie była trudną, niezrozumiałą, zakurzoną księgą na bibliotecznej półce, ale żywym przesłaniem, wskazówką dla przyszłych pokoleń i księgą wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości.
Redakcja