Kilka wiadomości...
Kilka wiadomości...
 
W niedzielę, 11 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Jest to rok jubileuszowy. Nasza szkoła istnieje już 20 lat. Powód do radości, dumy czy refleksji? Zapewne do wszystkiego razem. Przede wszystkim jednak powód do tego, by tak zacny jubileusz obwieścić i uczcić.
W szkole trwają przygotowania do uroczystości, którą już przed rokiem zaplanowano na 15 października.

Na pierwszą lekcję języka polskiego w szkole zgłosiło się wiele nowych dzieci,
Rozpoczynamy naukę
Rozpoczynamy naukę
które wraz z rozpoczęciem nauki w niemieckich szkołach podejmują wyzwanie, by móc również w języku polskim pięknie czytać, poprawnie pisać i wysławiać się piękną, choć trudną polszczyzną.

Przypomnijmy, że zajęcia w naszej szkole odbywają się w pięciu grupach wiekowych w każdą niedzielę roku szkolnego o godz. 10–tej. Grupa przygotowująca się do egzaminu certyfikatowego spotyka się w każdą sobotą o godz. 13:30.

Zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców w celu ustalenia planu imprez odbędzie się wyjątkowo dopiero pod koniec października.

Życzymy owocnej nauki oraz wielu pięknych wrażeń związanych z poznawaniem polskiej kultury, historii i tradycji oraz udanych imprez i spotkań w całym roku szkolnym.

Uwaga! Wraz z końcem września zamykamy listy zgłoszonych do szkoły. Prosimy o  dokonanie formalności związanych z zameldowaniem w szkole.
                            Agata Kotowska