Z radością ogłaszamy, że wraz z dniem 10 maja, możemy sprawować Eucharystię oraz nabożeństwa w języku polskim w naszych kościołach.

Tak jak i inne parafie, zobowiązani jesteśmy do zachowania wszelkich środków ostrożności, czyli:

  • ograniczonej ilości osób w świątyni,
  • zachowania odstępu między wiernymi,
  • maseczki albo innej obowiązującej ochrony twarzy i nosa.
  • prosimy, by nie gromadzić się przy kościołach przed Mszą Świętą i po jej zakończeniu.

Wyznaczone osoby będą pilnowały zasad porządku i bezpieczeństwa. Prosimy o ułatwienie im pracy bezwzględnie dostosowując się do ich zaleceń.

System zapisów 

Aby móc uczestniczyć we Mszy św. w kościele w konkretnym terminie, należy uprzednio wziąć udział w zapisach. Przy wypełnianiu formularza proszę uwzględnić następujące punkty:

  • proszę o wypełnienie formularza dla każdej osoby oddzielnie (również dla każdego dziecka)
  • jeżeli dziecko będzie w wózeczku proszę zaznaczyć to w polu "Dodatkowe informacje"
  • jeżeli osoba niepełnosprawna ma opiekuna, prosze w polu "Dodatkowe informacje" wpisać jego imię i nazwisko 

Po wypełnieniu formularza, otrzymasz automatyczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, otrzymasz maila z potwierdzeniem uczestnictwa w nabożeństwie. Tylko ono uprawnia do wejścia do kościoła.

Szczegółowe wyjaśnienie (krok po kroku): Video (Youtube, 4 minuty)

Ponieważ we Mszy św. może wziąć udział od 50 do 70 osób (w zależności od kościoła), w dalszym ciągu będziemy odprawiać Msze św. ONLINE i transmitować je na żywo z naszej kaplicy w niedzielę o 09:15.

ks. Krzysztof i ks. Karol
Duszpasterze PMK Bielefeld-Paderborn

Przejdź do zapisów

 

 

 


Drodzy Parafianie!

Pragnąc wyjść naprzeciw Waszym duchowym potrzebom, chcemy zaproponować Wam możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i nabożeństwach drogą internetową. 

Msza Święta - niedziela o 09:15, Różaniec - niedziela o 20:30.

 

Przejdź do transmisji na żywo

 

 

 

DRODZY PARAFIANIE!

Trwający stan pandemii oraz wynikające z niego utrudnienia w przyjmowaniu Sakramentów świętych czynią tegoroczny Wielki Post trudnym dla nas wszystkich. Chcielibyśmy zachęcić Was do uczestnictwa we wspólnej modlitwie, a także do przyjmowania Sakramentów św. w sposób nadzwyczajny. Możemy uczynić to celebrując wspólnie Eucharystię za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Jednym ze sposobów zjednoczenia z Chrystusem ukrytym w Eucharystii jest Komunia św. przyjęta w sposób duchowy. O tym, jak można to uczynić informujemy szerzej w zamieszczonym tutaj załączniku.

Sakrament pokuty jest tym, który otwiera nam drogę do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Mając świadomość tego, że nie bylibyśmy w stanie z zachowaniem należytych środków ostrożności wyspowiadać blisko 1000 osób, pragniemy wskazać drogę, która prowadzi do otrzymania Bożego przebaczenia, a którą proponuje nam Kościół w wypadku, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Spowiedzi św.

Stolica Apostolska przypomina dziś o tym, że w tej nadzwyczajnej sytuacji można w swoim sercu wzbudzić żal doskonały. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) uczy nas, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak (co jest w zaistniałej sytuacji bardzo istotne) zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

Niewątpliwie sytuacja, w której się znaleźliśmy jest niezręczna i trudna. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Wam za Waszą wyrozumiałość i tę duchową obecność, która pozwala nam trochę mniej tęsknić.

 

Dołączamy również godziny otwarcia niektórych kościołów w Bielefeld.

 

Serdecznie zapraszamy na nasze internetowe spotkania.

Wasi Duszpasterze

 

KOCHANI PARAFIANIE! 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. W Bielefeld władze kościelne poinformowały o odwołaniu we wszystkich kościołach Mszy św. Stąd też kierując się posłuszeństwem musimy podjąć pewne decyzje, które, w co gorąco wierzymy, przyczynią się pośrednio do ustabilizowania obecnej sytuacji.

Począwszy od najbliższej niedzieli tj. 15.03 zawieszamy do odwołania wszystkie Msze Święte i nabożeństwa w Bielefeld i Paderborn. W tej sytuacji nieuczestniczenie w niedzielnej Mszy św. nie obciąża nikogo w sumieniu grzechem ciężkim. Rozwiązaniem tej sytuacji jest możliwość przyjęcia komunii duchowej (konieczny jest stan łaski uświęcającej) w trakcie transmisji Mszy św. w środkach społecznego przekazu.

Jesteśmy dużą wspólnotą, co w normalnych warunkach bardzo cieszy, ale w obecnej sytuacji może stanowić duże zagrożenie. Prosimy więc o zrozumienie i odpowiedzialność, szczególnie za najstarszych i najsłabszych

Kochani, myślimy, że znacie swoich duszpasterzy i wiecie, że zawsze kierowaliśmy się Waszym dobrem i choć z trudem nam to przychodzi, to jesteśmy przekonani, że miłość bliźniego, roztropność i posłuszeństwo nakazują podjąć taką decyzję. Jednocześnie pragniemy zachęcić Was do spędzenia najbliższych dni w domu, do przeżycia tego czasu na modlitwie i poście w intencji zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Zapewniamy Was jednocześnie o codziennej modlitwie w Waszej intencji.

ks. Krzysztof i ks. Karol
Duszpasterze PMK Bielefeld-Paderborn

Akcja "Paczka od świętego Mikołaja 2019"               
 
Piąta edycja naszej akcji „Paczka od świętego Mikołaja” dobiegła końca. Dzięki zaangażowaniu parafian z PMK w Bielefeld, Paderborn, Recklinghausen i Münster nasze parafie mogły spełnić najskrytsze marzenia dzieci.
Rekolekcje w Concordii

 

Exodus - nasze wyjście z „Egiptu” uzależnień, słabości, codziennych niedomagań. To właśnie historia Mojżesza i Narodu Wybranego prowadziła nas przez trzy dni Parafialnych Rekolekcji, które odbyły się 22-24.11 w Concordii.

 

II Warsztaty Muzyki Liturgocznej

 

II Warsztaty Muzyki Liturgicznej dobiegły końca. Był to czas niepowtarzalny, przepełniony muzyką, modlitwą, radością i wspaniałymi ludźmi.

„Panie zanurz mnie w Swoim miłosierdziu” – to temat przewodni naszych muzycznych spotkań i głośnego wołania do Pana.

Stromberg 2019

 

Wędrując po stromberskich dróżkach Pana Jezusa rozpoczynamy Wielki Post. Przy wypełnionych rozważaniami stacjach Męki Pańskiej, w miejscach wołających każdego przechodnia chociażby o chwilę zadumy, po wydeptanych prośbami i intencjami ścieżkach. Wśród uśpionej jeszcze natury...