KOCHANI PARAFIANIE! 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy. W Bielefeld władze kościelne poinformowały o odwołaniu we wszystkich kościołach Mszy św. Stąd też kierując się posłuszeństwem musimy podjąć pewne decyzje, które, w co gorąco wierzymy, przyczynią się pośrednio do ustabilizowania obecnej sytuacji.

Począwszy od najbliższej niedzieli tj. 15.03 zawieszamy do odwołania wszystkie Msze Święte i nabożeństwa w Bielefeld i Paderborn. W tej sytuacji nieuczestniczenie w niedzielnej Mszy św. nie obciąża nikogo w sumieniu grzechem ciężkim. Rozwiązaniem tej sytuacji jest możliwość przyjęcia komunii duchowej (konieczny jest stan łaski uświęcającej) w trakcie transmisji Mszy św. w środkach społecznego przekazu.

Jesteśmy dużą wspólnotą, co w normalnych warunkach bardzo cieszy, ale w obecnej sytuacji może stanowić duże zagrożenie. Prosimy więc o zrozumienie i odpowiedzialność, szczególnie za najstarszych i najsłabszych

Kochani, myślimy, że znacie swoich duszpasterzy i wiecie, że zawsze kierowaliśmy się Waszym dobrem i choć z trudem nam to przychodzi, to jesteśmy przekonani, że miłość bliźniego, roztropność i posłuszeństwo nakazują podjąć taką decyzję. Jednocześnie pragniemy zachęcić Was do spędzenia najbliższych dni w domu, do przeżycia tego czasu na modlitwie i poście w intencji zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Zapewniamy Was jednocześnie o codziennej modlitwie w Waszej intencji.

ks. Krzysztof i ks. Karol
Duszpasterze PMK Bielefeld-Paderborn