DRODZY PARAFIANIE!

Trwający stan pandemii oraz wynikające z niego utrudnienia w przyjmowaniu Sakramentów świętych czynią tegoroczny Wielki Post trudnym dla nas wszystkich. Chcielibyśmy zachęcić Was do uczestnictwa we wspólnej modlitwie, a także do przyjmowania Sakramentów św. w sposób nadzwyczajny. Możemy uczynić to celebrując wspólnie Eucharystię za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Jednym ze sposobów zjednoczenia z Chrystusem ukrytym w Eucharystii jest Komunia św. przyjęta w sposób duchowy. O tym, jak można to uczynić informujemy szerzej w zamieszczonym tutaj załączniku.

Sakrament pokuty jest tym, który otwiera nam drogę do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Mając świadomość tego, że nie bylibyśmy w stanie z zachowaniem należytych środków ostrożności wyspowiadać blisko 1000 osób, pragniemy wskazać drogę, która prowadzi do otrzymania Bożego przebaczenia, a którą proponuje nam Kościół w wypadku, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Spowiedzi św.

Stolica Apostolska przypomina dziś o tym, że w tej nadzwyczajnej sytuacji można w swoim sercu wzbudzić żal doskonały. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) uczy nas, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak (co jest w zaistniałej sytuacji bardzo istotne) zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

Niewątpliwie sytuacja, w której się znaleźliśmy jest niezręczna i trudna. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy Wam za Waszą wyrozumiałość i tę duchową obecność, która pozwala nam trochę mniej tęsknić.

 

Dołączamy również godziny otwarcia niektórych kościołów w Bielefeld.

 

Serdecznie zapraszamy na nasze internetowe spotkania.

Wasi Duszpasterze