Z katechizmem w ręku
Z katechizmem w ręku
 
W każdą sobotę roku szkolnego dzieci w wieku od 7 do 9 lat przygotowują się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku w katechezie bierze udział 14 dziewczynek i 14 chłopców z Bielefeldu i Paderborn oraz okolic.
 
Dzieci zostają wprowadzane w tajemnicę Eucharystii i poznają prawdy Chrystusowej wiary. Jednocześnie pilnie uczą się Małego Katechizmu.
Zaśpiewajmy Panu Jezusowi
Zaśpiewajmy Panu Jezusowi
Ze swoim duszpasterzem ks. Krzysztofem rozmawiają na tematy religijne i śpiewają na chwałę Panu. W czasie choroby Księdza, pod jego nieobecność katechezę prowadziła pani Mirella Gonka - nauczycielka wychowania przedszkolnego. Dzieciom bardzo podobała się pani przedszkolanka jednak szybko zatęskniły za Księdzem i z niecierpliwością czekały na jego powrót.

Dla wielu dzieci religia jest jedyną formą nauki w języku polskim. Mimo to, zadają sobie trud przyswojenia katechizmu w języku, w którym kiedyś ich rodzice przygotowywali się na pierwsze spotkanie z Panem Jezusem.
Wierność korzeniom i naszym świętym polskim obyczajom – to jeden z nadrzędnych celów przyświecających Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Uroczystości kościelne odprawiane w języku ojczystym są jedną z najpiękniejszych okazji, by uzmysłowić dzieciom, skąd nasza wiara i gdzie nasze korzenie.

Uroczystość przyjęcia dzieci do Pierwszej Komunii świętej w Bielefeldzie i Paderborn odbędzie się 12 czerwca 2011 roku.
 
Redakcja
Zapraszamy do Galerii .