W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2009 roku
w naszej wspólnocie parafialnej 26 osób, w różnym wieku, złożyło uroczyste przyrzeczenie i
podjęło się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.
 
Jest to modlitewna, codzienna pomoc dzieciom poczętym, jeszcze nienarodzonym,
a zagrożonym w swoim istnieniu oraz szczególne wsparcie rodzicom dziecka poczętego. Indywidualne osoby zobowiązują się do codziennej, trwającej 9 miesięcy "duchowej adopcji" w formie modlitwy (jedna tajemnica różańca oraz dodatkowa modlitwa w intencji życia poczętego). Zachęcamy do modlitwy. I Ty możesz uratować niewinne i bezbronne  życie!
 
Szczegóły na stronie www.duchowaadopcja.com.pl