ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
 
Gdyby  Ksiądz  Jerzy  był  wśród nas, obchodzilibyśmy w  poniedziałek, 30 marca 2009, 75 rocznicę Jego Urodzin. Odbyłaby się pewnie z tej okazji uroczysta Msza św. w Jego intencji, którą On też mógłby koncelebrować. Byłyby kwiaty, życzenia, ciepłe słowa i oklaski.
 
Życzylibyśmy Mu, wspaniałemu Pasterzowi Polaków na obczyźnie, wielu sił i łask Bożych, radości, zdrowia i energii.
Mielibyśmy doskonałą okazję, by przypomnieć zasługi Księdza Prałata oraz podziękować Mu za Jego posługę kapłańską.

Moglibyśmy to wszystko zrobić…, gdyby był wśród nas.
Gdyby był… Ale ponieważ już Go między nami nie ma, chcemy Go w tym miejscu i w tym czasie wspomnieć.

Wspomnieć, by nie zapomnieć.
By pamiętać…