Brać ministrancka... i nie tylko
Brać ministrancka... i nie tylko
 
W sobotę, 29 czerwca 2009, w dniu święta Apostołów Piotra i Pawła, w naszej wspólnocie parafialnej odbyło się spotkanie ministrantów. Po Mszy św. zebrano się, by podsumować, podziękować, pochwalić oraz wyróżnić najwierniejszych, a jednocześnie, by na koniec, wspólnie pobiesiadować.
 
W tym roku liczba ministrantów w Polskiej Misji Katolickiej przekroczyła 70.
Przy wspólnym stole
Przy wspólnym stole
Jest to wspaniała grupa, której widok cieszy nie tylko kapłana, ale również rodziców oraz wielu wiernych gromadzących się na modlitwie. Czasami, szczególnie na niedzielnych mszach św. zaczyna nam nieco brakować miejsca. Jednak nawet jeśli tak się zdarzy, są to niedogodności, które raczej radują niż smucą. W związku z tym, co roku przyjmujemy wszystkich nowych ochotników, chętnie uczących się od swoich starszych kolegów stawiania pierwszych kroków w tym odpowiedzialnym posłannictwie.

Wyróżnieni
Wyróżnieni
Być ministrantem, to znaczy godnie służyć Panu Bogu przy ołtarzu. Być blisko Niego. To służba piękna, pogłębiająca więź nie tylko z Panem Bogiem, ale również integrująca i jednocząca. Ale to „bliskie bycie przy ołtarzu” w kościele, zobowiązuje również do bycia blisko Pana Boga, również po opuszczeniu murów świątyni. Jest to kolejne wyzwanie, któremu - jestem pewny - nasi ministranci stawiają czoła z przekonaniem, rycerską zaciętością i dumą.

Za to wszystko, za cały ten rok „wspólnego posługiwania” dziękuję, życząc wszystkim moim wychowankom wspaniałych wakacji, wyjazdów, spotkań oraz szczęśliwych powrotów.
 
Wasz Proboszcz, ks. Krzysztof
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.