Przyjmij znamię Ducha Świętego...
Przyjmij znamię Ducha Świętego...
 
W niedzielę 27 marca czterdziestoosobowa grupa dziewcząt i chłopców przyjęła z rąk Arcybiskupa Białostockiego Edwarda Ozorowskiego sakrament bierzmowania. Bierzmowanie określa się mianem „sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej”. Dla nas, katolików, jest ono wejściem w piękny i trudny świat dorosłych.

Młodzież z parafii Bielefeld - Paderborn przez wiele miesięcy przygotowywała się do tego momentu, uczestnicząc w spotkaniach z Księdzem Krzysztofem Romanowskim i biorąc udział rekolekcjach w Concordii.

Ojciec Św., Jan Paweł II, wielki przyjaciel młodzieży, tak napisał w swoim Elementarzu: „Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego „ja”.
Wdzięczni Bogu i ludziom
Wdzięczni Bogu i ludziom
To wewnętrzne „ja” jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła.”

Młodość i następująca po niej dorosłość są nierozerwalnie związane z trudnymi decyzjami, z momentami, w których rozpoznanie dobra i zła bywa niejednoznaczne, są wreszcie związane z ogromnym wachlarzem możliwości, jakie stwarza świat.
 
Młody człowiek, wchodząc w ten świat, jest narażony na pokusy, upadki, zwątpienia, jakże inne od tych, które towarzyszyły mu w dzieciństwie. Dlatego potrzebny jest duchowy kompas, dzięki któremu będzie mógł rozpoznać, którą drogą kroczyć, aby podążyć za Chrystusem.
Umocnieni Duchem Świętym
Umocnieni Duchem Świętym
Tym kompasem są owoce Ducha Świętego, udzielone w sakramencie bierzmowania.

Dla całej parafii niedzielna eucharystia była wielką radością, wielkim świętem, ale też przypomnieniem o spoczywających na nas wszystkich, bierzmowanych, obowiązkach wobec Boga i Kościoła. Na koniec mszy św. Metropolita Białostocki skierował do nas, Polaków mieszkających poza Polską, krzepiące słowa uznania, i uznanie należy się też młodzieży, za podjęcie trudu przygotowań w ojczystym języku.

W ten dzień siedzieli wszyscy, dziewczęta i chłopcy, w ławkach blisko ołtarza. Pełnili służbę liturgiczną. Ich twarze były jasne i pogodne, i pełne uroczystej powagi, piękne tym specyficznym rodzajem piękna, jakie daje tylko młodość zanurzona w Bogu. Tego dnia Kościół zyskał kolejnych, czterdziestu świadków Chrystusa.
 
Karolina Paprocka
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii .