Siostra Andrzeja Spyra
Siostra Andrzeja Spyra
 
10 maja br. na niedzielnej Mszy św. w Bielefeld i Paderborn gościliśmy Siostrę Andrzeję Spyrę z Polonijnego Ośrodka Spotkań Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, znanego już powszechnie wśród tutejszej Polonii jako Concordia.

{mosimage}
 
Rozpoczął się maj. W tym miesiącu w szczególny sposób oddaje się cześć Matce Bożej. Najprostszym, ale i najpiękniejszym tego wyrazem jest modlitwa. Majowa modlitwa słowem i śpiewem. Majowa „rozmowa duszy z duszą”. Tradycyjną formą tej modlitwy jest Litania Loretańska.{mospagebreak}{mospagebreak}

Maryjo, módl się za nami
Maryjo, módl się za nami
 
Rozpoczął się maj. W tym miesiącu w szczególny sposób oddaje się cześć Matce Bożej. Najprostszym, ale i najpiękniejszym tego wyrazem jest modlitwa. Majowa modlitwa słowem i śpiewem. Majowa „rozmowa duszy z duszą”. Tradycyjną formą tej modlitwy jest Litania Loretańska.

Prawdziwy Bóg
Prawdziwy Bóg
 
We wtorek 31 marca 2009 roku, na parę dni przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia, odbyła się kolejna adoracja w duchu Taizé. Tym razem spotkanie z Jezusem Eucharystycznym odbyło się w Bielefeldzie.

Pamietajmy z darem modlitwy
Pamietajmy z darem modlitwy
 
Pisać o Ojcu Świętym Janie Pawle II, to jakby pisać o świętości. Wspominać świętość, którą dane było zobaczyć, usłyszeć nawet dotknąć. Był tak bliski. Mądry, dobry i kochany.

ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
 
Gdyby  Ksiądz  Jerzy  był  wśród nas, obchodzilibyśmy w  poniedziałek, 30 marca 2009, 75 rocznicę Jego Urodzin. Odbyłaby się pewnie z tej okazji uroczysta Msza św. w Jego intencji, którą On też mógłby koncelebrować. Byłyby kwiaty, życzenia, ciepłe słowa i oklaski.

 
 
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2009 roku
w naszej wspólnocie parafialnej 26 osób, w różnym wieku, złożyło uroczyste przyrzeczenie i
podjęło się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Szczęśliwi w Duchu Świętym
Szczęśliwi w Duchu Świętym
 
Motywem przewodnim niedzielnej Mszy Świętej 22 marca 2009 roku były słowa: „Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność, łagodność i opanowanie.” Tegoroczne bierzmowanie, wielkie wydarzenie w życiu naszej parafii przeszło już do historii. Teraz przyjdzie czas na owoce tego niezwykłego sakramentu.