Uczestnicy spotkania.
Uczestnicy spotkania.
 
3 czerwca 2008 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld odbyło się spotkanie proboszcza ks. Krzysztofa Romanowskiego, nauczycielek: Katarzyny Kielemoniuk, Mirelli Gonki, Agaty Kotowskiej, Jolanty Stankiewicz-Bebenek oraz przedstawicielek Rady Rodziców: Yvonne Szczesny i Sylwii Pardo z  Konsulem Generalnym RP w Kolonii Andrzejem Kaczorowskim.

opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis...opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis...opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis...opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis... opis...

Błogosławieństwo
Błogosławieństwo
 
Już po raz trzeci po dluższej przerwie, nasza Misja obchodziła Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej razem z parafią św. Bonifacego. W czwartek, 22 maja br. podczas Mszy św. w języku niemieckim o godz. 9.30 pierwsze czytanie zostało odczytane po polsku (Maciej Lewandowski), drugie w j. tamilskim, a ewangelia w j. niemieckim.

ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
ks. prał. Jerzy Gisztarowicz
 
W dniu 23 grudnia 2001 roku ukazał się specjalny dodatek do tygodnika Niedziela - "Niedziela Przyjaciołom" - poświęcony śp. ks. prał. Jerzemu Gisztarowiczowi.
 
Zostały w nim zebrane informacje na temat życia, działalności oraz śmierci tego wspaniałego pasterza. Swoje wspomnienia przekazują ks. Franciszek Mrowiec (rektor PMK), ks. Krzysztof Romanowski.
 
W dodatku można przeczytać również przedruk homili wygłoszonej podczas Mszy św. pogrzebowej, która odbyła się 3 listopada 2001 roku. Swoimi wspomnieniami dzielą się również ludzie, którzy mieli zaszczyt bezpośredniego kontaktu z księdzem: byli studenci, parafianie, nauczyciele i ucznowie Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
 
Zobacz dodatek: Niedziela Przyjaciołom.
O Panie mój, Ty żyjesz w nas...
O Panie mój, Ty żyjesz w nas...
 
W niedzielę 11. maja br. w dniu Zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii przystąpiło 25 dzieci z Bielefeldu i okolic. Było to wspaniałe święto całej polskiej wspólnoty parafialnej.

Stacja drogi krzyżowej
Stacja drogi krzyżowej
 
W dniu 8 marca 2008 roku odbyła się trzecia już droga krzyżowa w miejscowości Stromberg zorganizowana przez PMK  Bielefeld - Paderborn, w której uczestniczyło ponad 150 osób w wieku od 0 do 75 lat.
Do Stromberg (mapa), miasta oddalonego o ok. 45 km od Bielefeld i ok. 50 km od Paderborn, część uczestników dojechała autokarem, a część przyjechała własnymi samochodami.
opis jest fikczjnz... Odpust parafialny - w Kościele katolickim to uroczystość patrona danego kościoła.
Historia [edytuj] W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczynają pojawiać się kościoły, często w miejscu męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.
Współczesność [edytuj]
Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp. (stąd np. zwroty typu "kupić coś na odpuście", "odpustowy" w znaczeniu "tandetny, o małej wartości"). Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pochodzenia owego święta, tym niemniej często zatraca ono charakter duchowy. Zapewne dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu. Ażeby ułatwić świętowanie, wolno obchód liturgiczny ku czci patrona przenieść na najbliższy dzień wolny, np. na niedzielę po właściwym wspomnieniu.