O Panie mój, Ty żyjesz w nas...
O Panie mój, Ty żyjesz w nas...
 
W niedzielę 11. maja br. w dniu Zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii przystąpiło 25 dzieci z Bielefeldu i okolic. Było to wspaniałe święto całej polskiej wspólnoty parafialnej.

Stacja drogi krzyżowej
Stacja drogi krzyżowej
 
W dniu 8 marca 2008 roku odbyła się trzecia już droga krzyżowa w miejscowości Stromberg zorganizowana przez PMK  Bielefeld - Paderborn, w której uczestniczyło ponad 150 osób w wieku od 0 do 75 lat.
Do Stromberg (mapa), miasta oddalonego o ok. 45 km od Bielefeld i ok. 50 km od Paderborn, część uczestników dojechała autokarem, a część przyjechała własnymi samochodami.
opis jest fikczjnz... Odpust parafialny - w Kościele katolickim to uroczystość patrona danego kościoła.
Historia [edytuj] W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczynają pojawiać się kościoły, często w miejscu męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.
Współczesność [edytuj]
Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp. (stąd np. zwroty typu "kupić coś na odpuście", "odpustowy" w znaczeniu "tandetny, o małej wartości"). Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pochodzenia owego święta, tym niemniej często zatraca ono charakter duchowy. Zapewne dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu. Ażeby ułatwić świętowanie, wolno obchód liturgiczny ku czci patrona przenieść na najbliższy dzień wolny, np. na niedzielę po właściwym wspomnieniu.